Programowanie to rozwiązywanie problemów przy lub bez pomocy komputera. Nauka programowania to nie tylko pisanie kodu ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności takich jak analityczne i logiczne myślenie, rozwiązywanie skomplikowanych problemów, komunikacja w zespole. Wyrabia postawę uczenia się przez całe życie, dzieci są kreatywne, ciekawe i zaangażowane. Stają się twórcami zmian, innowatorami. Programowanie jest umiejętnością wzmacniającą, ponieważ jest narzędziem do tworzenia, wymyślania, wyrażania siebie i rozwiązywania problemów społeczności.

Nie każdy musi zostać programistą ale każdy może wykształcić w sobie nawyki myślowe ułatwiające poruszanie się we współczesnym świecie.

Nauka programowania to zupełnie inne doświadczenie niż nauka w tradycyjnym modelu edukacji akademickiej. Uczenie się w tradycyjnej szkole wymaga odrabiania zadań lub zaliczenia egzaminów, w których uczeń otrzymuje ocenę. Błędy są pamiętane i uważane za wyraz porażki.

Nauka programowania wymaga od ucznia podejścia do uczenia się w zupełnie inny sposób. Muszą nauczyć się czuć swobodnie, pewnie i uczyć się na próbach i błędach. Błędy to informacje zwrotne, które prowadzą do nauki. Uczniowie opracowują hipotezę, testują ją, obserwują wyniki i uczą się na podstawie opinii. Uczenie się jest podróżą przez całe życie, a programowanie stanowi jego solidną podstawę. Nauka programowania uczy odporności, rozwiązywania problemów, dociekań naukowych i hartu ducha.